Café Ørnen
            marts
se her
I denne måneds udgave af Betonhjertet  kan man læse artikler, og indlæg om: 
INDHOLD BLA.:
Indkaldelse til ord.Beboermøde - kursus i læder sygning '-fotokursus- søndagskaffe og kage den 12 marts
                       

 
Regnskabsbeboermøde

Mandag den 20. marts 2017 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Godkendelse af forretningsordenen
 5. Godkendelse af dagsordenen
 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 20. september 2016
 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016
  A. Afdelingsregnskab
  B. Beboeraktiviteter - konto 119
  C. Antenneregnskab
 8. Fremlæggelse af beretninger fra
  A. Afdelingsbestyrelsen
  B. Beboerhusudvalget
  C. Genbrugsgruppen
  D. Informationsudvalget
 9. Indkomne forslag
  A. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 4.11 om brug af hærdet glas
  B. Ansættelse af en fælles HK medarbejder i VA 4 Række og VA 4 Syd
  C. Begyndende driftssamarbejde mellem VA 4 Række og VA 4 Syd
 10. Valg til afdelingsbestyrelsen
  A. Nedenstående medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg:
  Anita Wittusen
  Tonny Bodal
  Flemming V. Wallin
  B. Nedenstående suppleanter til afdelingsbestyrelsen er på valg:
  Christel Gyllenborg
  Dorthe Larsen
 11. Valg til Brugergruppen
  A. Nedenstående medlem af brugergruppen er på valg:
  Tove Jensen
  B. Nedenstående suppleant til brugergruppen er på valg:
  Lena Kujahn
 12. Valg til Beboerhusudvalget
 13. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe
 14. Valg til Informationsudvalget
 15. Generalforsamling i VA
 16. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2017. Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk
Indkaldelse til beboermøde er bragt første gang i januar udgaven af Betonhjertet, som er husstandsomdelt primo januar 2017.

Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles mellem den 10. og 13. marts 2017.

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
           
Det nye FM-signal kan give korte udfaldradio

 Der kan forekomme korte afbrydelser, når AF89 d. 9. marts sender vores eget FM-signal i luften.

Der kan opstå korte afbrydelser på dit tv-signal, når YouSee 9. marts slukker for FM-signalet.

Få timer efter, og forventeligt højst et døgn senere, er der igen sat strøm til FM-signalet i AF86. Og der ændres ikke på kanaludbuddet og frekvenserne.
Det fortsætter som i dag.

Ved at slukke det landsdækkende FM-signal giver YouSee plads til flere HD-kanaler (DR’s seks kanaler) og et endnu bedre billedsignal på de 26 mest sete tv-kanaler.

Samtidig ændres det, der hedder startfrekvenserne på tv-kanalerne.
Hvis du oplever sort skærm på en eller flere af dine kanaler den 9.-10. marts, skal du genindlæse dine kanaler.
Se mere på yousee.dk/tv2017.

Omlægningen 9. marts bør ikke gå ud over din internetforbindelse fra Dansk Kabel TV.

             

tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220

og
bo-vest sms-service her Klik her 
 

den ny affaldssortering 

 Fra torsdag d. 1. dec. 2016 skal du aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer. Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

 Beholderen til dit madaffald:

Du skal bruge de omdelte poser. Driften omdeler bioposer hver anden måned, næste gang i uge 17. 

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

Du kan hive midteropslaget ud og hænge op.

 De store ting skal stadig ned på Genbrugspladsen. F.eks. store papkasser.

 

 
Tilmeld / frameld sms-service

Som beboer i BO-VEST er du automatisk tilmeldt sms-servicen. Det skyldes, at selskabet, der står bag tjenesten, har en fuldt ud lovlig aftale med alle landets 102 danske teleselskaber, hvorfra BO-VEST får de relevante telefonnumre.

Ønsker du ikke at modtage sms’er, kan du framelde dig på linket nedenfor.

Du kan også tilføje telefonnumre, hvis du eksempelvis har hemmeligt nummer, og BO-VEST derfor ikke har fået dit telefonnummer.
Klik her hvis du vil tilmelde / framelde
 

Åbningstider fra 1 juli på genbrugspladsen
tirsdag og torsdag fra 17:00 til 17:30
og søndag fra 10:00 til 12:00
                                   

Referat fra beboermødet med regnskab og valg
Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00
kan læses i Betonhjertet ligger her
              
 
nr 2 2017 I denne måneds udgave af Betonhjertet  kan man læse artikler, og indlæg om:
INDHOLD BLA.:
Indkaldelse til ord.Beboermøde - Fastelavn 2017 - Beboerhusmedarbejder opslag og tak '-
farvel og goddag til FM
           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 11. marts 2017