Café Ørnen
august 2017
se her
I juni måneds udgave af Betonhjertet  kan man læse artikler, og indlæg om: 
INDHOLD BLA.: - indkaldelse til budgetbeboermøde - nyt fre bestyrelsen - grill på brogaards plads  - bydelsfesten i kanalen.
                       

  

indkaldelse til budgetbeboermøde mandag den 13 sep 2017
kl. 19.00 i beboerhuset Ørnen 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af forretningsordenen 
5. Godkendelse af dagsordenen 
6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 20. marts 2017 
7. Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 21. juni 2017 
8. Indkomne forslag 
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 10. Antennebudget 
11. Eventuelt 
Forslag der ønskes behandlet på beboermødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde, senest mandag den 4 . september 2017 til bestyrelsen@va4syd.dk
Eller i postkassen Svanens kvt 22 Beboerhuset Ørnen 
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
 
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelse
 Åbningstider fra 1 juli 2017 på genbrugspladsen
onsdag fra 17:00 til 18:00
og søndag fra 10:00 til 12:00

REFERAT FRA

EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN I VA 4 SYD 
LÆS DET HER
materiale til mødet
1.
indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger

5.plantegninger

REFERAT FRA
Regnskabsbeboermøde

 mandag den 20. marts 2017

D
agsorden inkl. bilag  Udvidet regnskab

  

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer.
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver anden måned, næste gang i uge 35. 

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

De store ting skal stadig ned på Genbrugspladsen. F.eks. store papkasser.

 

 
tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220

og
bo-vest sms-service her Klik her 
            
 

           

     Hvad sker der i Beboerhuset i august måned
       se her

             

           
              
 
   

           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 30. juli 2017