forsidelogo

Café Ørnen juni  2020

 Læs nr. 9 2020 af Betonhjertet -
med indkaldelse til beboermødet
tirsdag den 29 september 2020
husk tilmeldning 
 

Nyhedsbrev april 2020pdf

materiale til beboermødet
tirsdag den 29 september

Dagsorden mm 29 september 2020 (1.073 kb)
råderel regler 2020 (995 kb)
husorden 2020 (359 kb)
vedligeholdelse af din bolig 2020 (2.056 kb)
 
 

Ejendomskontoret kan kun kontaktes på telefon el email.

telefon 88 19 01 90
Email: afd67-4syd@bo-vest.dk
Beboerkordinator
Berit Djarling
på telefon 88190055
email: bdj@bo-vest.dk

 Ny sms service
Ejendomkontoret har lavet en ny ordning for kun for VA4syd og  VA4række

 1. tryk på linket
 2. find og vælg din adresse( alle adresser for 4 syd er der.)
 3. Udfyld mobil nr. samt for- og efternavn.
 4. tryk tilmeld.
 5. her er linket
 6.  
 7. I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
 8. Hvis du ønske at få information om ovenstående, nå der er driftsforstyrrelser, kan du tilmelde dig deres SMS/mail service på nedenstående hjemmesider:
 9. HOFOR (vand):www.hofor.dk/driftsinfo/ 
 10. Albertslund Forsyning: fjernvarme.albertslund.dk/kontakt-os/sms-service/
  Med venlig hilsen Ejendomskontoret
  bo-vest  sms-service
  her   
  Klik her

 

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00 i Beboerhuset ӯrnen"
Mødet er udsat pga. Corona
materialet som er omdelt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af forretningsordenen

4. Valg af stemmeudvalg

5. Godkendelse af dagsordenen

6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 25. september 2019

7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019

8. Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen og udvalg.

9. Indkomne forslag

10. Valg til afdelingsbestyrelsen

11. Valg til Brugergruppen

12. Valg til Beboerhusudvalget

13. Valg til Styregruppen for Genbrugsgruppen

14. Valg til Informationsudvalget

15. Eventuelt.

Indkaldelsen er omdelt den 19.-20. februar 2020

Indkomne forslag skal være ejendomskontoret i hænde senest den 10. marts 2020 kl. 12.00.

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Beboermødet om helhedsplan
tirsdag 1 oktober 2019
indkaldelsen med bestyrelsens indstiling se her  

 

 
 
   

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 19. september 2020